Przejdź do treści

Biblioteka w Głuchołazach powstała w 1949 roku. W 1992 biblioteka weszła w struktury Centrum Kultury w Głuchołazach. W 2016 złożyliśmy projekt do Instytutu Książki na budowę nowej biblioteki, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 samorząd gminny również wsparł te inicjatywę. 19 grudnia 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki połączone z obchodami 70-lecia istnienia.

Centrum Kultury –Miejska i  Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach obejmuje swoją działalnością obszar miasta i gminy Głuchołazy. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Głuchołazy tworzą Biblioteka Główna i 6 filii. W bibliotece zatrudnionych jest 14 osób. Liczba czytelników zarejestrowanych na koniec 2022 wynosi ponad 4160 osób

Ostatnia dekada to wiele zrealizowanych projektów w tym:

Akademia Młodego Człowieka, Klub Młodego Rodzica,  Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu, „Biblioteka z wizją” , Wizyta za jeden uśmiech – przyjedź zobacz działaj, Spotkania z pasjami, e- motywacje , Kraszewski komputery dla bibliotek”, który wymagał wprowadzenia całości księgozbioru do programu bibliotecznego przez bibliotekarki. I oczywiście imprezy cykliczne realizowane przez Bibliotekę takie jak: Biesiada Czytelnicza, Motyle Książkowe, Święto Pluszowego Misia, Dzień Bezpiecznego Internetu, Odjazdowy Bibliotekarz, Dyktando Ortograficzne, Konkurs Pięknego Czytania, Bajkowe Soboty, Turniej Jednego Wiersza im. Michała Lisowskiego, Narodowe Czytanie, Dzień Postaci z Bajek, Pociąg do czytania, Piknik na Florydzie nie zapominany o spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, wycieczki, kursach komputerowych, nocach w bibliotece i oczywiście uroczystość 50-lecia Orderu Uśmiechu

W 2007 powstaje DKK, który regularnie bierze udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Centrum Kultury. Sam również jest inicjatorem wydarzeń kulturalnych. 

W ciągu ostatnich 10 lat pozyskano fundusze z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademii Rozwoju  Filantropii w Polsce, z Fundacji Orange dla Bibliotek – internet za darmo dla mieszkańców, ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych BANAN, ze Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Funduszu Obywatelskiego w sumie budżet biblioteki zyskał 140 tysięcy na zadania związane z realizacją imprez i sprzęt komputerowy.

Księgozbiór bibliotek miasta i gminy liczy obecnie ponad 100 tys. woluminów. Pozyskiwany jest nie tylko drogą zakupu ale w dużym stopniu dzięki darom od czytelników. Ma on charakter uniwersalny. Gromadzimy zarówno literaturę piękną, jak i literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, w naszej czytelni dostępna jest prasa. Świadczymy usługi w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, tj. na zamówienie czytelnika sprowadzamy książki z innych bibliotek. 

Biblioteka stała się przez te lata nieodłączną częścią społeczności lokalnej, w której żyje już  70 lat.

Z rąk Marka Michalaka Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu 21 września 2018 otrzymało tytuł Miasta Orderu Uśmiechu. 

Głuchołazy położone są na styku Gór Opawskich (Sudety), Przedgórza Paczkowskiego i Płaskowyżu Głubczyckiego nad rzeką Białą Głuchołaską i nad potokiem Starynka prawym dopływem Białej Głuchołaskiej. Na terenie gminy Głuchołazy wytyczono szlaki turystyczne rowerowe, piesze, narciarstwa biegowego oraz szlak Jakubowy. Gmina Głuchołazy jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA.

YouTube
Instagram
Tiktok